Žiaci a klauni
Detská párty
Deti hrajú predstavenie
Svojka detí
V divadle
Detičky zo škôlky na predstavení
Krásna Zuzka sa bavý s deťmi
Predstavenie učiteľov deťom
Škôlkárske práce
Detský floorball
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava
 
 
školský rok:

2018 / 2019

2017 / 2018

2016 / 2017

2015 / 2016

2014 / 2015

2013 / 2014

2012 / 2013

2011 / 2012

2010 / 2011

 
 
staršie články
 
 
 

Najnovšie akcie na FB


 Z nášho života v škole, šk.rok: 2016 / 2017


 
TRIEDNE VÝLETY


Školský rok treba ukončiť radostne, ak sa čo i len trochu dá. A tak si triedy naplánovali zážitkové výlety......

    čítaj viac


 
OCENENIE ŽIAKA
Za výnimočné výsledky v štúdiu

Žiak 9.A triedy, Viktor Čermák, bol vybratý primátorom mesta Bratislava na ocenenie za jeho výnimočné výsledky v štúdiu, v umiestnení na medzinárodných súťažiach a za reprezentáciu školy.... 
OCENENIE PEDAGÓGOV
List rodičov

...

    čítaj ďalej


 
Obrázky zo suchých lisovaných kvetov
žiačky 5.-6. ročníka

... 
DNES MÁM RANDE S NAŠÍM MESTOM
09.06.2017

V piatok 9.6.2017 sa vďaka Nadácii Pontis a tradičnej skvelej dobrovoľníckej akcii Naše mesto podarila zasa dobrá vec. Prišlo nám pomôcť 50 dobrovoľníkov a naša škola bola vybratá pre dobrovoľnú prácu samých veľkých riaditeľov najväčších slovenských firiem a diplomatov. Maľoval sa plot, pílili staré konáre, čistil sa školský areál a upratovalo sa átrium. Naplnili sme dva veľké kontajnery odpadu a naša škola vypadá teraz omnoho farebnejšie, čistejšie a krajšie. Dobrovoľníci sa vraj u nás cítili veľmi dobre, my sme sa tiež tešili zo stretnutia s výnimočnými osobnosťami a z možnosti precvičenia si cudzích jazykov. Na obed bola tradičná slovenská fazuľovica s údeným a rozprávková žemľovka. Pá... 
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
01.06.2017

Detstvo je najkrajšie obdobie, a preto tak radi oslavujeme Deň detí. Najskôr sme ho oslávili ako Deň nepočujúcich detí s OZ Nepočujúce dieťa na Železnej studničke. 1. júna sme mali kolobežkový turnaj, triedne výlety na Devín, k Dunaju, do múzea a popoludní v internáte opekačku. Škôlkari sa vydali na výlet vlakom na Železnú studničku. Poslednou oslavou bola ešte sobotná akcia 10.6. s OZ Prešporkovo – Rodinný deň. 
DEŇ NEPOČUJÚCICH DETÍ
20. 05. 2017

20. mája 2017 sa na Železnej studničke konal druhý Deň nepočujúcich detí. Počasie nás síce strašilo, vetrík nás chcel odfúknuť domov, ale my sme sa nedali. Povedať ľuďom o živote nepočujúcich, priblížiť im tento svet, naučiť ich pár posunkov, ponúknuť koláčiky z Drotárskej i „celebritné“ mňamky, a hlavne sa zasa stretnúť s nepočujúcimi a priateľmi nepočujúcich – to bolo pre nás také dôležité, príjemné a tak veľmi sme sa na to tešili, že sme sa nevzdali a ...dokonca sme si to užili J Ďakujeme občianskemu združeniu Nepočujúce dieťa, že akciu zorganizovali. Že pre nepočujúce deti robia to, čo robia. A ďakujeme drotárskym dobrovoľníkom, že prišli a pomohli. A samozrejme tetám kuchárkam za neslýc... 
Štúrovček
18.05.2017

Dňa 18.5. sa na našej škole konal 22. ročník recitačnej súťaže Štúrovček. V prednese poézie a prózy súťažili žiaci zo základných škôl pre sluchovo postihnutých z Hrdličkovej, z Kremnice, z Levoče a z našej školy. Porota sa zamerala na umelecký dojem z prednesu, na zvládnutie textu, na výslovnosť aj na to, či súťažiaci dokázali nadviazať kontakt s obecenstvom. Niektoré kategórie boli vyrovnané, a porota sa veru zapotila, kým sa dohodla na ocenených. Výsledky a fotky nájdete TU... 
CHEMICKO–BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM NA SLOVENSKU

...

    VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE


 
Drevenné kocky
práca žiakov 7. roč. pod vedením p. učiteľa Domčeka

Môžu poslúžiť ako pomôcka ne hodinách matemetiky pri sčítaní ale najmä pri účení sa násobilky.... 
Vianoce


Aj zvieratám, sme spríjemnili Vianoce peknými a chutnými darčekmi.... 
Máte chuť?
Deň jablka 2016

My sme ju mali,
aj sme si dali,
všetko sme popapali.
Ďakujeme Vám, mamičky naše,
že ste nám upiekli jabl... 
BRIGÁDA MATERSKEJ ŠKÔLKY
ZO SRDCA ĎAKUJEME!

V jednu jesennú sobotu sa podarilo škôlke zorganizovať veľmi milú a veľmi potrebnú akciu. Brigádu rodičov, detí a škôlkárskych tiet učiteliek. Šikovné ruky brigádnikov si zobrali do parády detské ihrisko a nové priestory rodinného centra. Slovami sa nedá vyjadriť vďaka, ktorá Vám všetkým za túto ochotu a dobrú vôľu patrí. Ale urobíme aspoň pokus: ZO SRDCA ĎAKUJEME! ... 
DOPRAVNÁ SÚŤAŽ
5.10.2016

V stredu 5.10.2016 osem žiakov a dve učiteľky z našej školy nastúpili do vlaku smer Valašské Meziříčí. Práve v tomto českom meste je škola pre sluchovo postihnutých žiakov, v ktorej každý rok pripravujú dopravnú súťaž pre českých sluchovo postihnutých ......

    čítaj viac


 
DOBROVOĽNÍCKA AKCIA
14.10.2016

V piatok 14.10.2016 sa konala dobrovoľnícka akcia. Pracovníci firmy Mondelez International sa rozhodli nám pomôcť. To nám urobilo veľkú radosť, lebo náš nekonečný plot mal stále ešte smutné úseky......

    čítaj viac


 
Medzinárodný týždeň nepočujúcich
28.september 2016

28. septembra 2016 sa konala ďalšia akcia v rámci osláv Medzinárodného týždňa nepočujúcich. Priatelia nepočujúcich, ujo Marek a ujo Pavel, nám predviedli psí parkúr... ...

    čítaj viac ....


 
NÁVŠTEVA U PREZIDENTA SR


...

    a čítaj viac ....