Žiaci a klauni
Detská párty
Deti hrajú predstavenie
Svojka detí
V divadle
Detičky zo škôlky na predstavení
Krásna Zuzka sa bavý s deťmi
Predstavenie učiteľov deťom
Škôlkárske práce
Detský floorball
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Kontakt:

  Adresa:

Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna,
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

 
  Telefón:

02 / 62 801 207 - riaditeľka školy

 
   

02 / 62 801 205 - tajomníčka školy

 
   

02 / 62 801 203 - hospodárka školy

 
   

02 / 62 801 198 - vrátnica

 
   

0948 844 987 - materská škola

 
   

02 / 62 801 201, alebo 0911 650 930 - Odhlasovanie stravy

 
  IČO školy:

31746616

 
  E-mail:

zsidrotarska@zsidrotarska.sk

 
   

internat@zsidrotarska.sk

 
       
  Riaditeľka školy: RNDr. Jarmila Cifrová  

jarmila.cifrova@zsidrotarska.sk

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: Mgr. Silvia Neuvirthová 

silvia.neuvirthova@zsidrotarska.sk

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: PhDr. Magdaléna Romančíková, PhD.

magdalena.romancikova@zsidrotarska.sk

  Tajomníčka: Mgr. Gabriela Prachárová

tajomnicka@zsidrotarska.sk

  Psychológ: Mgr. Martin Krajčovič

psycholog@zsidrotarska.sk

  Vedúci VMV: Mgr. Marek Beliansky

marek.beliansky@zsidrotarska.sk

  Vedúci ŠJ: Patrik Lednár

jedalen@zsidrotarska.sk

  Hospodárka školy: Mgr. Darina Štefanovičová 

darina.stefanovicova@zsidrotarska.sk

  Zdravotná sestra: Anna Bognárová  

anna.bognarova@zsidrotarska.sk

  Výchovný poradca: Mgr. Monika Homolová

monika.homolova@zsidrotarska.sk

Konzultačné hodiny: STREDA 13,00 -15,00 (Potrebné dopredu sa ohlásiť!)


Zoznam učiteľov a vychovávateľov


Zobraziť ZSIDROTARSKA na väčšej mape