Žiaci a klauni
Detská párty
Deti hrajú predstavenie
Svojka detí
V divadle
Detičky zo škôlky na predstavení
Krásna Zuzka sa bavý s deťmi
Predstavenie učiteľov deťom
Škôlkárske práce
Detský floorball
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Naša hymna:

Naša škola má tie ušľachtilé ciele,
tvoriť slovíčka - tak to už všetci vieme!
Od maličkých až po múdrych deviatakov.
Rozprávame, počítame, maľujeme - a ako!
Na Drotárskej sú tí najmilejší žiaci,
Tu sme rodina, tu ľúbime sa všetci.
Učíme sa žiť pre radosť mamy, otca!
Vzdelávať sa, hľadať nové, to je naša cesta!

CERTIFIKÁT

Pedagógovia získali certifikát v oblasti:

Naša škola poskytuje vzdelanie: