Žiaci a klauni
Detská párty
Deti hrajú predstavenie
Svojka detí
V divadle
Detičky zo škôlky na predstavení
Krásna Zuzka sa bavý s deťmi
Predstavenie učiteľov deťom
Škôlkárske práce
Detský floorball
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Aktuálny jedálny lístok:

Otvoriť . . .

 

Odhlasovanie stravy

Počas mesiaca sa dá strava odhlásiť len na celý deň.

Nie jednotlivé druhy stravy.

Zmeniť druhy stravy sa dá vždy len k 1. dňu v mesiaci.

(Napr.: ak Vaše dieťa má zápisným lístkom prihlásenú stravu na desiata + obed + olovrant a chcete olovrant odhlásiť môžete tak urobiť len k 1. dňu nového mesiaca na celý nasledujúci mesiac .)

Dôležité súbory na stiahnutie:

Odhlasovanie zo stravy:

Na tel. čísle: 02 / 62 801 201
SMS: 0911 / 650 930
mailom na: jedalen@zsidrotarska.sk

V deň, na ktorý chcete odhlásiť stravu možno tak urobiť do 8,00 hod.

Poplatky za stravu:

Dochádzajúci
Materská škola 2,30 € denne
Žiaci do 11 rokov 3,30 € denne
Žiaci nad 11 rokov 3,60 € denne
Žiaci 15 až 19 rokov 3,90 € denne

Internátne deti a žiaci
Materská škola 3,06 € denne
Žiaci do 11 rokov 5,30 € denne
Žiaci nad 11 rokov 5,75 € denne
Žiaci 15 až 19 rokov 6,20 € denne

Dotácia na stravu na jeden obed je 1,40 €, 2,10 €, 2,30 € a 2,30 € podľa kategórií vyššie.

Školská jedáleň ZSI 1

Zdravá výživa

 

Zásady zdravej výživy

Vplyv pohybu na zdravie

Školská jedáleň ZSI 3