Topka-2018-1
Topka-2018-2
Topka-2018-3
Topka-2018-4
Topka-2018-5
Topka-2018-6
Topka-2018-7
Topka-2018-8
Topka-2018-9
Topka-2018-10
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Rada školy

ČLENOVIA RADY ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU PRE DETI A ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM INTERNÁTNEJ
DROTÁRSKA CESTA 48, 811 04 BRATISLAVA

P.č. MENO A PRIEZVISKO DELEGOVANÝ ZA FUNKCIA V RŠ
1. Mgr. Ildikó Hejčíková, PhD. ZRIAĎOVATEĽA člen
2. Mgr. Daniela Glaczynská ZRIAĎOVATEĽA člen
3. Mgr. Monika Homolová PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV predseda
4. Katarína Foltýnová RODIČOV člen
5. PaedDr. Anna Mazúrová ZRIAĎOVATEĽA člen
6. Mgr. Darina Štefanovičová NEPEDAGOG. ZAMESTNANCOV člen
7. Mgr. Anna Mjartanová PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV člen
8. Monika Hudecová RODIČOV člen
9. Lukáš Letkovič RODIČOV člen
10. Milena Fabšičová RODIČOV podpredseda
11.

 

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2018

PLÁN ZASADNUTÍ NA ROK 2019

SPRÁVA Z VOLIEB členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava na obdobie rokov 2016 - 2020