Topka-2018-1
Topka-2018-2
Topka-2018-3
Topka-2018-4
Topka-2018-5
Topka-2018-6
Topka-2018-7
Topka-2018-8
Topka-2018-9
Topka-2018-10
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

KRÚŽKY ZŠI DROTÁRSKA

KRÚŽKY ZŠI DROTÁRSKA

Výtvarný krúžok:

výtvarný krúžok 1 výtvarný krúžok 2 výtvarný krúžok 3 výtvarný krúžok 4 výtvarný krúžok 5 výtvarný krúžok 6

Počítačový krúžok:

Počítačový krúžok 1 Počítačový krúžok 2 Počítačový krúžok 3 Počítačový krúžok 4 Počítačový krúžok 5

Futbalový krúžok:

Futbalový krúžok 1 Futbalový krúžok 2 Futbalový krúžok 3 Futbalový krúžok 4 Futbalový krúžok 5 Futbalový krúžok 6 Futbalový krúžok 7 Futbalový krúžok 8

Tanečný krúžok:

Tanečný krúžok 1 Tanečný krúžok 2 Tanečný krúžok 3 Tanečný krúžok 4 Tanečný krúžok 5 Tanečný krúžok 6 Tanečný krúžok 7 Tanečný krúžok 8 Tanečný krúžok 9