Žiaci a klauni
Detská párty
Deti hrajú predstavenie
Svojka detí
V divadle
Detičky zo škôlky na predstavení
Krásna Zuzka sa bavý s demi
Predstavenie učitežov deom
Škôlkárske práce
Detský floorball
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

KRڎKY ZŠI DROTÁRSKA

KRڎKY ZŠI DROTÁRSKA

Kuchárik 1 Kuchárik 2 Kuchárik 3 Kuchárik 4 Kuchárik 5 Kuchárik 6 Kuchárik 7 Kuchárik 8 Kuchárik 9 Kuchárik 10 Kuchárik 11 Kuchárik 12 Kuchárik 13 Kuchárik 14