Topka-2017-2
Topka-2017-1
Topka-7
Topka-5
Topka-6
Topka-1
Topka-2
Topka-3
Topka-4
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Rodinné centrum Drotárik

Rodinné centrum Drotárik - interiér

Rodinné centrum Drotárik je otvorené pre deti a ich rodičov.
Deti v ňom majú priestor spoznať starostlivosť špeciálnych pedagógov, prostredie predškolského vzdelávania a samozrejme – nové hračky a nových kamarátov :)
Rodičia v ňom nájdu priestor na pýtanie sa a zodpovedanie základných otázok, ktoré vyplynuli z ich situácie po zistení straty sluchu u dieťaťa, alebo pri narušenej komunikačnej schopnosti.

Pre koho tu sme:

Kedy a kde sme:

Rodinné centrum Drotárik

Za finančnú podporu rodinného centra ďakujeme Nadačnému fondu Telekom pri Nadácií Pontis.

Nadacia SLOVAK TELECOM Nadacia PONTIS