Topka-2017-2
Topka-2017-1
Topka-7
Topka-5
Topka-6
Topka-1
Topka-2
Topka-3
Topka-4
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Termíny prázdnin

Prázdniny v šk. roku 2018/2019:

jesenné: 31. október - 2. november 2018

vianočné: 22. december 2018 – 7. január 2019

polročné: 1. február 2019 (piatok)

jarné: 25. február – 1. marec 2019

veľkonočné: 19. apríl - 28. apríl 2019

letné: 1. júl – 31. august 2019