Topka-2017-2
Topka-2017-1
Topka-7
Topka-5
Topka-6
Topka-1
Topka-2
Topka-3
Topka-4
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava
 

Z nášho života v škole:

Školský rok 2009 / 2010

Školský rok 2008 / 2009


 

 

facebook

Youtube

2%

Hand and Vioce