Žiaci a klauni
Detská párty
Deti hrajú predstavenie
Svojka detí
V divadle
Detičky zo škôlky na predstavení
Krásna Zuzka sa bavý s deťmi
Predstavenie učiteľov deťom
Škôlkárske práce
Detský floorball
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie zákaziek z nízkou hodnotou

SÚBORY NA STIAHNUTIE:

Za rok 2023:

Za rok 2022:

Za rok 2021:

Za rok 2020:

Za rok 2019:

Za rok 2018:

Za rok 2017:

Za rok 2016:

Za rok 2015:

Za rok 2014:

Za rok 2013:

Za rok 2012:


Výroba a osadenie plastových dverných konštrukcií

Bratislava, 23.11.2015

Otvoriť dokument . . . TU . . .

Dodávka a montáž práčky

Bratislava, 05.11.2015

Otvoriť dokument . . . TU . . .

Zverejnenie dopytu pre obstaranie Tablet APPLE

Bratislava 18.11.2013

V zmysle §102 ods.4, novely zákona č.25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov a zákonov zverejňujeme na našej webovej stránke požiadavku na tablety APPLE –iPAD-2-WI-FI-16GB na ktoré žiadame vypracovať a zaslať cenové ponuky do 28.11.2013.

Ponuky zasielať na adresu: zsidrotarska@zsidrotarska.sk

Výzva na predloženie cenovej ponuky s nízkou hodnotou nad 1000,00 EUR bez DPH na montáž a dodávku výdajných okienok v školskej jedálni:

Žiadame vypracovať a zaslať cenové ponuky na adresu: jedalen@zsidrotarska.sk

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 15.10.2013

Otvoriť dokument . . . TU . . .

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku tovarov: Potraviny

Podlimitná zákazka postupom podľa §9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Žiadame vypracovať a zaslať cenové ponuky na adresu: jedalen@zsidrotarska.sk

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 7.10.2013 do 12:00 hod.

Otvoriť dokument . . . TU . . .

vypracovanie cenovej ponuky podľa zadaných parametrov a tovaru :

V zmysle §102 ods.4, novely zákona č.25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov a zákonov zverejňujeme na našej webovej stránke zoznam kancelárskych potrieb na ktoré žiadame vypracovať a zaslať cenové ponuky na adresu: darina.stefanovicova@zsidrotarska.sk do 25.09.2013.

Jedná sa o nasledovné kancelárske, školské a hygienické potreby :

Otvoriť dokument . . . TU . . .

V zmysle §102 ods.4, novely zákona č.25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov a zákonov zverejňujeme na našej webovej stránke zoznam ochranných pracovných prostriedkov a hygienických potrieb na ktoré žiadame vypracovať a zaslať cenové ponuky na adresu: darina.stefanovicova@zsidrotarska.sk  do 26.09.2013.

Jedná sa o nasledovné ochranné pracovné prostriedky a hygienické potreby pre úseky :

Otvoriť dokument . . . TU . . .