Topka-2018-1
Topka-2018-2
Topka-2018-3
Topka-2018-4
Topka-2018-5
Topka-2018-6
Topka-2018-7
Topka-2018-8
Topka-2018-9
Topka-2018-10
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

OZNAMY

Škola poskytuje vzdelanie deťom a žiakom so sluchovým postihnutím, žiakom s vývinovými poruchami učenia a deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Vzdelávacie štandardy vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu ako na bežných školách. Špecifikami školy sú zameranie na orálnu metódu, posilnenie logopedickej starostlivosti, prvky Montessori pedagogiky, podporný terapeutický program a partnerský prístup.

CHCETE VIDIEŤ NAŠU ŠKOLU Z OBLAKOV?

Klikni sem

OZNAM PRE RODIČOV

Vianočné prázdniny trvajú od 21.12.2018 do 7.1.2019. V piatok 21.12.2018 je riaditeľské voľno. Vyučovanien končí vo štvrtok 20.12.2018 – odchodový deň

1. stupeň: 11.10 hod.
2. stupeň: 12.00 hod.
Školský autobus ide 11,20 hod.. 12,20 hod. a 13,20 hod.
Vyučovanie po prázdninách začína v utorok 8.1.2019.
Internát je otvorený od pondelka 7.1.2019 od 15.30.hod.

NAVŠTÍVIL NÁS SVÄTÝ MIKULÁŠ

SVÄTÝ MIKULÁŠ

V balíčkoch nám priniesol okrem sladkostí aj želanie zdravia, šťastia, lásky a pokoja. Ďakujeme, svätý Mikuláš. Sľubujeme, že budeme poslúchať a budeme sa mať radi, aby si k nám mohol prísť aj na budúci rok.

Foto na FB

ĎALŠIE FOTO na FB

MIKULÁŠSKY BOWLNGOVÝ TURNAJ

MIKULÁŠSKY BOWLNGOVÝ TURNAJ

V Národnom bowlingovom centre sme organizovali už ôsmy ročník Mikulášskeho bowlingového turnaja žiakov so sluchovým postihnutím.
Turnaj aj tréningy, ktoré mu predchádzali, sa uskutočnili vďaka iniciatíve Športového bowlingového klubu nepočujúcich Sokol a podpore
Národného bowlingového centra na Turbínovej ulici v Bratislave. Ďakujeme zo srdca.

Výsledky turnaja 2018:
Kategória dievčatá
1. miesto – Katarína Ondrisková (80 bodov)
2. miesto – Ema Kyselicová (74 bodov)
3. miesto –Janka Čimová (62 bodov)

Kategória chlapci
1. miesto – Cyprián Zmajkovič (83 bodov)
2. miesto – Oliver Foltýn (74 bodov)
3. miesto – Atilla Jecelín (73 bodov)

Foto na FB

NÁVŠTEVA VEĽVYSLANCA TAIWANU

NÁVŠTEVA VEĽVYSLANCA TAIWANU

Svojou návštevou nás poctil pán veľvyslanec Taiwanu. Zažili sme milé spoločné chvíle, učili sme sa posunkovať a boli sme prekvapení, že má tiež načúvacie aparáty. Srdečne ďakujeme za darované postieľky pre materskú škôlku.

NÁVŠTEVA VEĽVYSLANCA TAIWANU 1 NÁVŠTEVA VEĽVYSLANCA TAIWANU 2 NÁVŠTEVA VEĽVYSLANCA TAIWANU 3 NÁVŠTEVA VEĽVYSLANCA TAIWANU 4 NÁVŠTEVA VEĽVYSLANCA TAIWANU 5

DROTÁRSKA ŠARKANIÁDA

ŠARKANIÁDA

Prišla jeseň, vonku je sychravo, fúka vietor. Obdobie šarkanov. Lietali nám prenádherne, hoci Oli hlásil vietor iba 10 m/s. Pre radosť stačilo. Za pomoc ďakujeme priateľom z Erste Bank.

Foto na FB

DOKTOR KLAUN

DOKTOR KLAUN

Náš obľúbený klaun Aďo nás bol opäť smiechom liečiť v jedno sychravé jesenné popoludnie. Naša vďaka patrí Nadácii Vlada Kulíška Počuť srdcom.

Foto na FB

BESEDA S MUDR. KULICHOM

BESEDA S MUDR. KULICHOM

V rodinnom centre Drotárik sme privítali ORL lekára, skvelého odborníka a priateľa nepočujúcich detí, MUDr. Kulicha. Pán doktor nám veľmi zaujímavo rozprával o problémoch sluchu. V časti otázok a odpovedí nám poskytol cenné rady o nastavovaní načúvacích aparátov, kochleárnych implantátov, ich údržbe, o nových trendoch sluchových kompenzácií. Najdôležitejšou informáciou bolo, že deti by mali chodiť na kontrolu nastavenia a koncoviek dvakrát do roka. Ak prístroj nie je dobre nastavený alebo ho dieťa nenosí, sluchové orgány degenerujú. Reč a porozumenie sa potom rozvíja horšie a nedosiahnu sa optimálne výsledky.

Foto na Instagrame

Takto naši najmenší športovci súťažia.

Takto naši najmenší športovci súťažia 1 Takto naši najmenší športovci súťažia 2 Takto naši najmenší športovci súťažia 3 Takto naši najmenší športovci súťažia 4 Takto naši najmenší športovci súťažia 5 Takto naši najmenší športovci súťažia 6 Takto naši najmenší športovci súťažia 7

Golf ako cesta k športu a prekonávaniu bariér

Cieľom golfového projektu je „naštartovať“ našich žiakov k pohybu, spoznať nový druh športu, rozšíriť si povedomie o golfe, v ktorom by mohli nájsť svoje uplatnenie. Spríjemnime im voľný čas, ktorý trávia na internáte a v školskom klube. A to hlavné....PROSTREDNÍCTVOM ŠPORTU PREKONÁVAŤ KOMUNIKAČNÉ BARIÉRY.

Tento projekt môžeme realizovať vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja.

ĎAKUJEME.

logo BSK

Foto na FB

S informáciami do sveta

Nadácia Pontis a Nadačný fond Telekom finančne podporili projekt s názvom „S informáciami do sveta“, ktorého cieľom je modernizácia a digitalizácia vyučovania na našej škole. Zakúpili sme pre našich žiakov iPad-y, rôzne digitálne vyučovacie programy, aplikácie a ebooky. Naučíme sa bezpečne a zmysluplne využívať digitálne média a veríme, že našich žiakov bude učenie baviť ešte viac.

logo PONTIS

Foto na FB

ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME

ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME

Na podporu čítania s porozumením realizujeme viac projektov. Vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja zlepšujú svoju čitateľskú úroveň žiaci prvého stupňa. Začali sme hravo... tvorivé dielne, výroba záložiek, obalov kníh. Obraciame sa s prosbou aj na rodičov, aby nám pomohli v tomto snažení a večer pred spaním si s deťmi čítali na dobrú noc.

Foto na FB

DOPRAVNÁ SÚŤAŽ V ČECHÁCH

DOPRAVNÁ SÚŤAŽ V ČECHÁCH

Na súťaži českých a slovenských družstiev vo Valašskom Meziříčí sme získali bronzovú medailu.

čítaj viac

Foto na FB

TÝŽDEŇ NEPOČUJÚCICH V ŠKÔLKE

TÝŽDEŇ NEPOČUJÚCICH V ŠKÔLKE

Aj my v materskej škole sme oslavovali “Medzinárodný týždeň nepočujúcich”. Pri tejto príležitosti sme sa deťmi rozprávali o téme nepočujúcich, akým spôsobom komunikujú a učili sa posunky hravou formou. Vytvorili sme koláž symbolov z posunkov “mám ťa rád”, čím sme deti učili k solidárnosti vo vzťahoch jeden k druhému bez rozdielov. Kreatívne sme spracovali posunok “mám ťa rád” a ako prekvapenie deti dostali sladkú kyticu z ovocia a sladkostí

Foto na FB

OSLAVA TÝŽDŇA NEPOČUJÚCICH

OSLAVA TÝŽDŇA NEPOČUJÚCICH

Celý týždeň od 24. septembra sme oslavovali Medzinárodný týždeň nepočujúcich. Výlety, oslava s tortou, balóny i jeden deň odpustené skúšanie

Foto na FB

AURELIUM

AURELIUM

Skvelá návšteva centra vedy Aurelium

Video na FB

TRIEDNE VÝLETY

TRIEDNE VÝLETY

Ako odmenu za celoročnú svedomitú prácu sme si užili triedne výlety...

Foto na FB

ŠPORTOVÝ DEŇ

ŠPORTOVÝ DEŇ

Školský rok sme sa rozhodli ukončiť športovým predpoludním spolu s priateľmi z Erste Bank. Vybrali sme si štvrtok, pripravili si stanovištia a hurá do toho!
Deti prekonávali rôzne prekážky, skákali vo vreci, strieľali z luku, plnili úlohy fyzickej zdatnosti, ale aj logické úlohy, poskytovali prvú pomoc, riešili krízové situácie. Keď už slniečko veľmi hrialo, schladili sa pod borovicami na nových piknikových dekách v „oddychovej zóne“ a po obede aj v príjemnej vode v našom bazéne.
Ďakujeme za pomoc a príjemnú spoločnosť počas celého dopoludnia našim deťom, učiteľom a aj našim priateľom z Erste Bank.

Foto na FB

PODPISOVÁ AKCIA

Rodičia detí s poruchou sluchu a rodičia detí s viacnásobným postihnutím uverejnili otvorený list, ktorý je adresovaný ministerstvu zdravotníctva so žiadosťou o urýchlenú zmenu nevyhovujúcej situácie. Znenie listu nájdete tu: www.nepocujucedieta.sk

Tu môžete svojím podpisom podporiť túto žiadosť: Formulár

OCENENIE PRIMÁTOROM BRATISLAVY

OCENENIE PRIMÁTOROM BRATISLAVY

Danielka Pužová, jedna z našich najšikovnejších žiačok, bola ocenená primátorom Bratislavy na stretnutí talentovanej mládeže.

Sme na Danielku hrdí a srdečne jej blahoželáme.

Foto na FB

Škola v prírode

Škola v prírode

Od pondelka 21.mája do piatka 25.mája sme boli v škole v prírode. Tento rok sme si vybrali nové miesto, Nitrianske Rudno. Tu sme prežili kráľovský týždeň v kráľovstve Tramptária. Animátori sa nám venovali celý čas celým srdcom. Okrem iného sme boli aj na výlete v Bojniciach v ZOO a na gazdovskom dvore v Máčove.

Ďakujeme rodičom, že nám zverili svoje deti, ďakujeme animátorom z Tramptárie, že sa nám krásne venovali a Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú dotáciu na dopravu.

Tramptária BSK

Foto na FB

DEŇ NEPOČUJÚCICH DETÍ NA DROTÁRSKEJ

DEŇ NEPOČUJÚCICH DETÍ NA DROTÁRSKEJ

Detstvo je najkrajšie obdobie v živote. A na deň detí sme to ako sa patrí oslávili. Boli šašovia, balóny, atrakcie, bufet a neslýchané koláčiky. Ďakujeme všetkým dospelákom, ktorí pomohli, žiakom 8. a 9. ročníka, ktorí sú medzi (ani deti ani dospelí) a pripravili si aktivity pre menšie deti, tetám kuchárkam za bufet a najlepší detský obed a tiež ďakujem OZ Nepočujúce dieťa za skvelú spoluorganizáciu.

Foto na FB

HIPOTERAPIA NA ŠKOLE

HIPOTERAPIA

Opäť sme mali na škole našu kamarátku Róžu, ktorá nám pod dozorom skúsenej tety Moniky urobila radosť a povozila všetky deti materskej škôlky a prvého stupňa školy.

Okrem vozenia nám teta Monika rozprávala ďalšie informácie o poníkoch a o tom, ako sa o nich treba starať. Vyskúšali sme si čistenie a česanie Róžiky a zvládli sme aj jej kŕmenie.

Foto na FB

ŠTÚROVČEK

17.5.2018 organizovala naša škola súťaž v prednese poézie a prózy.

čítaj viac...

CELOSLOVENSKÁ OLYMPIÁDA V CHÉMII A BIOLÓGII

Olympiada

15. – 17. 5. 2018 organizovala naša škola v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15. ročník CELOSLOVENSKEJ OLYMPIÁDY ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM V CHÉMII A BIOLÓGII.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE

Foto na FB

ZUČ 2018

Posledné aprílové dni všetci nepočujúci umelci žili súťažou ZUČ. Tak ako každý rok, stretli sme sa v Aréne a bolo nám spolu krásne. Mali sme dva dni na to, aby sme ukázali, akí sme dobrí v prezentácii umenia nepočujúcich. Umelecké vystúpenia nepočujúcich boli rôznorodé. Veľmi populárne boli folklórne vystúpenia. Mali sme možnosť vidieť aj pantomímu, tanec, divadlo, ale aj umelecké posunkovanie piesne. Všetky vystúpenia veľmi prísne hodnotila odborná porota.
Okrem vystúpení v divadle bola v škole na Drotárskej výstava výtvarných prác a fotografií. Ukázalo sa, že nepočujúci sú šikovní maliari a fotografi. Aj v tejto súťaži mala porota neľahkú prácu, kým vybrala víťazov.
K festivalu záujmovo-umeleckej činnosti neodmysliteľne patrí aj benefičný koncert Počuť srdcom. Ako vždy bol koncert veselý, farebný, krásny. Zaspievali nám TWINSky a akrobati predviedli kúsky, ktoré nám zatajili dych. Festival ZUČ bol aj tento rok vydarený, všetci účastníci boli spokojní. Naše poďakovanie patrí organizátorom: nadácii Počuť srdcom a základnej škole na Drotárskej, teda všetkým pracovníkom školy, ktorí festival ZUČ s láskou pripravili.

Výsledková listina

Foto z akcie

ZUČ 2018

EXKURZIA DO RTVS

RTVS

Opäť po roku sa podarilo vybaviť exkurziu do RTVS! Tentokrát sa tam išli pozrieť piataci. A opäť to bolo pôsobivé. Žiaci videli samé zaujímavé veci. Najprv Dámsky klub, potom štúdio športu. Bolo skutočným zážitkom pohybovať sa po štúdiu, pozerať sa do kamery, pohybovať ňou – ako to robia skutoční kameramani, prezrieť si réžiu a vidieť, ako a kde sa pripravujú správy. Deti videli miestnosť, kde pani učiteľka Agáta pripravuje tlmočenie správ.
V jednom zo štúdií sa práve nakrúcala relácia 5 proti 5, v ďalšom sa pripravovali Trpaslíci.
Deti očarilo aj zákulisie – maskérňa a kostymérňa, všade si všetko mohli vyskúšať!!
Ďakujeme RTVS za ústretovosť a pevne veríme, že sa nám o rok podarí exkurziu zopakovať.

Fotogaléria

DEŇ ŽONGLOVANIA

DEŇ ŽONGLOVANIA

V jednu aprílovú stredu, kedy bolo povolené „bláznenie“, si malí žiaci užili žonglovanie, šašov a iné kúsky, čo väčšinou robia iba šašovia. Zistili sme, že to vôbec nie je ľahké, ale predsa väčšina zo žiakov (a pár učiteľov) vyhlásila: „Byť šašom nás baví.“

Fotogaléria

MOBILNÉ PLANETÁRIUM NA DROTÁRSKEJ

PLANETÁRIUM

16.4.2018 sme si na škole užili najnovšie výdobytky vedy. Mali sme možnosť vojsť do planetária, pozorovať oblohu a dozvedieť sa veľa veľa neuveriteľných vecí o vesmíre. Napríklad, že za planétou Mars je prstenec asteroidov, a teda lety ďalej do vesmíru sú takmer nemožné... takmer. Lebo jednej sonde sa to už podarilo. A naše poučenie? Každé „nemožné“ môže byť raz „možné“. Ďakujeme skvelému lektorovi ujovi Martinovi.

Fotogaléria

KARNEVAL V ŠKOLE

KARNEVAL V ŠKOLE

1.3.2018 sme spolu s OZ Nepočujúce dieťa mali Neslýchaný karneval. Tento rok sa nám podarilo prekonať minuloročný karneval – bolo viac masiek, bohatšia tombola, viac koláčikov a chlebíčkov, viac masiek učiteľských a vychovávateľkých a ufónskych, a navyše tvorivé dielničky pre mladšie masky J Ďakujeme rodičom Maťka a Ninky Trsťanových, Lauriky a Lukáška Hudecových, Miška a Matúška Palidrábových, Adamka Žoldoša, tetám kuchárkam a tete Magduške za neslýchané koláčiky.

Fotogaléria

DOKTOR KLAUN OPÄŤ V ŠKOLE

DOKTOR KLAUN

19.2.2018 nás prišiel liečiť svojim humorom doktor Klaun. Bolo veselo, ako vždy, keď k nám zavíta najlepší klaun medzi priateľmi nepočujúcich a najlepší priateľ nepočujúcich medzi klaunami

Fotogaléria

ZIMNÉ ŠPORTOVÉ HRY

ZIMNÉ ŠPORTOVÉ HRY

Ako každý rok sme sa zúčastnili zimných športových hier žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici.

Video

Fotografie

KARNEVAL V ŠKÔLKE

KARNEVAL V ŠKÔLKE

Naši najmilší škôlkári mali karneval....

Fotografie

NÁVŠTEVA ZO ŠKOLY PRE MIMORIADNE NADANÝCH ŽIAKOV

DROTAR BIKE

7.2.2018 sme mali mimoriadne milú návštevu zo školy pre mimoriadne nadaných žiakov.

čítaj viac

Fotogaléria

DROTAR BIKE

DROTAR BIKE

V januári nás navštívil český biker Richard Gaspi Gasperotti spolu s tímom zastupujúcim PINKBIKE a darovali nám 8 skvelých terénnych bicyklov.

Aby sme si bicykle zaslúžili, museli sme najskôr zdolať náročnú dráhu. Keďže sme mali skvelých trénerov a pár talentovaných bicyklistov medzi žiakmi, skúšku sme zvládli a bicykle sme za našej búrlivej radosti získali. Srdečne ďakujeme!

Fotogaléria

DOKTOR KLAUN

Dr. Klaun

Už päť dní nevyšlo slniečko, prší alebo sneží...ale žiadny sneh sa neudrží, aby sme sa aspoň poriadne posánkovali a vytešili... Tak nečudo, že by sme mohli dostať chorobu smutnej nálady. Ale našťastie k nám každý rok chodí náš kamarát Doktor Klaun. Preventívne nás lieči smiechom. Predstavenie Cestou- necestou bolo najlepšie, aké sme kedy videli. Ale to píšeme o Doktorovi Klaunovi vždy. Vždy je to to najlepšie predstavenie

Fotogaléria

POČÍTAČOVÁ SÚŤAŽ

PC Suťaž

Ako každý rok sme sa zúčastnili počítačovej súťaže v Čechách. Škola pre žiakov so sluchovým postihnutím vo Valašskom Meziříčí je naša spriatelená škola, vždy sa tam cítime mimoriadne dobre. Tento rok to bolo rovnaké a čo viac...vyhrali sme

Fotogaléria

HASIČ V ŠKOLE

Hasič v škole

V jeden lenivý deň, kedy bolo vonku sychravo a všetci sme boli „unavení na učenie“, nás prišiel navštíviť ujo hasič. Porozprával nám zaujímavé a užitočné informácie o jeho práci. O zachraňovaní životov a o tom, že to nie je vlastne práca, ale poslanie... Zo srdca ďakujeme, ujo Miloš.

Fotogaléria

DEAFLYMPIJSKÉ DNI

DF dni

Dňa 14. a 15. decembra sa konali Deaflympijské hry...

čítaj viac

fotogaléria

MIKULÁŠSKY BOWLINGOVÝ TURNAJ

Bowling

V Národnom bowlingovom centre sme organizovali už siedmy ročník bowlingového turnaja.

ďalšie foto

výsledky turnaja

MIKULÁŠ V ŠKOLE

mikulas

Na sviatok svätého Mikuláša k nám zavítal Mikuláš s anjelom a čertom. Hádajte, kto mal najviac práce?

čítaj viac

HODINA KÓDU

HK

5.12.2017 sme sa zapojili do medzinárodného projektu Hodina kódu. Žiaci programovali svoju vlastnú hru.

čítaj viac

viac o Hodine kódu

SVIATOK TEKVÍC

K pravidelným jesenným akciám patrí aj Sviatok tekvíc. Tento rok sme si spolu s kamarátmi z Erste Bank pripravili pestré tekvicové všeličo. Do školy sme prišli oblečení v maskách. Asi by ste nespoznali tie milé poslušné deti a pani učiteľky... foto na TU

čítaj viac

HIPOTERAPIA

V jedno pekné slnečné dopoludnie nás prišiel potešiť živý poník Róza.
Tí malí sa povozili, tí väčší pohladkali, a všetci sme sa dozvedeli veľa nového o tom, ako sa správne starať o poníka.

HIPOTERAPIA 1 HIPOTERAPIA 2 HIPOTERAPIA 3 HIPOTERAPIA 4 HIPOTERAPIA 5

DOPRAVNÁ SÚŤAŽ V ČECHÁCH

Opäť sme sa zúčastnili dopravnej súťaže vo Valašskom Meziříčí.

čítaj viac

Foto nájdete tu: https://www.facebook.com

BRIGÁDA V MATERSKEJ ŠKÔLKE

brigada

V sobotu sa v materskej škôlke stretli rodičia, priatelia nepočujúcich, priatelia zo Slovenskej sporiteľne, pani učiteľky a ich zručné polovičky aby pomohli skrášliť priestory škôlky a detské ihrisko. Vďaka peniažkom z projektu od nadácie Pontis sa zároveň budovala ekozáhradka, drevený domček, vysádzali sa bylinky, jahody, kvety... Naše obrovské ďakujem patrí všetkým ochotným pomocníkom a nadácii Pontis.

Foto nájdete tu: https://www.facebook.com

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

EU

V piatok 29.9.2017 sme sa zapojili do súťaže Európsky týždeň športu. Súťažili sme v skoku do diaľky a prekonali sme niekoľko rekordov. V najväčšom počte školských skokanov (vrátane zamestnancov nás skákalo 179 človekov), najširšom úsmeve pri skoku a seriózny najdlhší skok školy.

Foto na FB: https://www.facebook.com

JEDINEČNÝ DEŇ NA DROTÁRSKEJ

JEDINEČNÝ DEŇ

27.9.2017 bol na Drotárskej Jedinečný deň – oslava Medzinárodného týždňa nepočujúcich.

čítaj viac

foto na FB

Pozvanka

Vylety

Školský rok treba ukončiť radostne, ak sa čo i len trochu dá. A tak si triedy naplánovali zážitkové výlety...

čítaj viac

OCENENIE PEDAGÓGOV

List rodiča: ...už druhý rok dostávam týždenné správy od učiteliek o tom, ako sa deťom darí v škôlke. Ich opisy sú ako bio chlebík: výživné, zasycujúce a voňavé. Sú písané s láskou, tvorivosťou aj poznávaním rôznych hraníc...

čítaj ďalej

OCENENIE ŽIAKA

Viktor Cermak

Žiak 9.A triedy, Viktor Čermák, bol vybratý primátorom mesta Bratislava na ocenenie za jeho výnimočné výsledky v štúdiu, v umiestnení na medzinárodných súťažiach a za reprezentáciu školy.

Obrázky zo suchých lisovaných kvetov, ktoré urobili žiačky 5.-6. ročníka.

listy

Celoštátne športové hry sluchovo postihnutých žiakov v Levoči sme celkovo opäť vyhrali.

Celoštátne ŠH 2017

Darilo sa nám vo futbale - 2.miesto. V basketbale sme skončili na 3.mieste. Stolný tenis bol strieborný a dlhé roky vyhrávame kráľovskú disciplínu - atletiku. Ďakujeme pedagógom, ktorí žiakov pripravovali. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy. Keď sa pracuje,výsledky sa dostavia.

fotografie

DNES MÁM RANDE S NAŠÍM MESTOM

DNES MÁM RANDE S NAŠÍM MESTOM

V piatok 9.6.2017 sa vďaka Nadácii Pontis a tradičnej skvelej dobrovoľníckej akcii Naše mesto podarila zasa dobrá vec. Prišlo nám pomôcť 50 dobrovoľníkov a naša škola bola vybratá pre dobrovoľnú prácu samých veľkých riaditeľov najväčších slovenských firiem a diplomatov. Maľoval sa plot, pílili staré konáre, čistil sa školský areál a upratovalo sa átrium. Naplnili sme dva veľké kontajnery odpadu a naša škola vypadá teraz omnoho farebnejšie, čistejšie a krajšie. Dobrovoľníci sa vraj u nás cítili veľmi dobre, my sme sa tiež tešili zo stretnutia s výnimočnými osobnosťami a z možnosti precvičenia si cudzích jazykov. Na obed bola tradičná slovenská fazuľovica s údeným a rozprávková žemľovka. Pán americký veľvyslanec a páni riaditelia si dokonca vystáli rad v školskej jedálni spolu so žiakmi. Popoludní prišla ďalšia skupina dobrovoľníkov zo spoločnosti DIGI, ktorí maľovali, maľovali a maľovali, kým nebolo všetko hotovo.

VEĽKÁ VĎAKA všetkým pomocníkom nielen za prácu, ale aj za príjemné stretnutia a ich podporu.

fotogaléria

ďalšie foto

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

Detstvo je najkrajšie obdobie, a preto tak radi oslavujeme Deň detí. Najskôr sme ho oslávili ako Deň nepočujúcich detí s OZ Nepočujúce dieťa na Železnej studničke. 1. júna sme mali kolobežkový turnaj, triedne výlety na Devín, k Dunaju, do múzea a popoludní v internáte opekačku. Škôlkári sa vydali na výlet vlakom na Železnú studničku. Poslednou oslavou bola ešte sobotná akcia 10.6. s OZ Prešporkovo – Rodinný deň.

foto kolobežky

foto Železná studnička

foto Devín

DEŇ NEPOČUJÚCICH DETÍ

DND

20. mája 2017 sa na Železnej studničke konal druhý Deň nepočujúcich detí. Počasie nás síce strašilo, vetrík nás chcel odfúknuť domov, ale my sme sa nedali. Povedať ľuďom o živote nepočujúcich, priblížiť im tento svet, naučiť ich pár posunkov, ponúknuť koláčiky z Drotárskej i „celebritné“ mňamky, a hlavne sa zasa stretnúť s nepočujúcimi a priateľmi nepočujúcich – to bolo pre nás také dôležité, príjemné a tak veľmi sme sa na to tešili, že sme sa nevzdali a ...dokonca sme si to užili J Ďakujeme občianskemu združeniu Nepočujúce dieťa, že akciu zorganizovali. Že pre nepočujúce deti robia to, čo robia. A ďakujeme drotárskym dobrovoľníkom, že prišli a pomohli. A samozrejme tetám kuchárkam za neslýchané koláčiky.

fotogaléria

ďalšie foto

Štúrovček

Dňa 18.5. sa na našej škole konal 22. ročník recitačnej súťaže Štúrovček. V prednese poézie a prózy súťažili žiaci zo základných škôl pre sluchovo postihnutých z Hrdličkovej, z Kremnice, z Levoče a z našej školy.

Porota sa zamerala na umelecký dojem z prednesu, na zvládnutie textu, na výslovnosť aj na to, či súťažiaci dokázali nadviazať kontakt s obecenstvom.

Niektoré kategórie boli vyrovnané, a porota sa veru zapotila, kým sa dohodla na ocenených.

Výsledky a fotky nájdete TU

CHEMICKO–BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM NA SLOVENSKU

VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE . . .

CHEMICKO–BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 1 CHEMICKO–BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2 CHEMICKO–BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 3 CHEMICKO–BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 4 CHEMICKO–BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 5 CHEMICKO–BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 6 CHEMICKO–BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 7 CHEMICKO–BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 8 CHEMICKO–BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 9 CHEMICKO–BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 10

25.ročník Záujmovo umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže ZUČ – 2017 Bratislava

Hlavna cena

V dňoch 27.apríla až 30. Apríla sa uskutočnil 25.ročník ZUČ SP detí a mládeže, pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Organizátor súťaže, Nadácia Vlada Kulíška ,,Počuť srdcom“ a Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so SP internátna na Drotárskej ceste v Bratislave, privítali 98 deti ,žiakov a pedagógov zo všetkých základných a stredných škôl zo Slovenska. Do výtvarnej súťaže prišlo 90 umeleckých diel a do fotografickej súťaže 52 fotografií. Odborná porota udelila Hlavné ceny, 1.2.3. miesto a čestné uznania. Mimoriadne úspešný bol žiak zo ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP internátna , na Drotárskej ceste v Bratislave – 10 ročný Dávid Puža, keď získal vo výtvarnej aj fotografickej súťaži Hlavnú cenu. V divadle Aréna sa uskutočnila vernisáž víťazných prác.
pokračovať . . .

Výsledky fotografickej a výtvarnej súťaže

Výsledky ZUČ 2017

NÁVŠTEVA FARMY

FARMA 2017

Naše milé pani učiteľky z materskej škôlky zorganizovali pre deti výlet na ďalekú farmu v Kráľovej nad Váhom. Cesta autobusom bola síce dlhá, ale všetky dobré veci niečo stoja (... a ak ste niekedy získali niečo ľahko, oklamali ste iba samých seba – GOETHE). Farma bola naozaj výnimočná, výklad presne na škôlkársku mieru a zvieratká ľúbezné. Až na hada, čo sa obtáčal okolo Izabelky, ten bol iba priateľský, nie zrovna ľúbezný J. Ďakujeme pani učiteľkám, že neúnavne vymýšľajú nové zážitky a inšpirujú deti, a ďakujeme milému škôlkárskemu oteckovi za nápad a pomoc. Foto z výletu TU.

OZNAM RODIČOM

Prosíme rodičov v prípade infekčného ochorenia dieťaťa (napr. ovčie kiahne, herpes, pneumokokové a chlamýdiové infekcie, šarlach), aby túto skutočnosť oznámili triednemu učiteľovi.

Nemocnica u medvedíka:

Nemocnica u medvedíka. 1 Nemocnica u medvedíka. 2 Nemocnica u medvedíka. 3 Nemocnica u medvedíka. 4 Nemocnica u medvedíka. 5 Nemocnica u medvedíka. 6 Nemocnica u medvedíka. 7 Nemocnica u medvedíka. 8 Nemocnica u medvedíka. 9 Nemocnica u medvedíka. 10 Nemocnica u medvedíka. 11 Nemocnica u medvedíka. 12 Nemocnica u medvedíka. 13

Drevenné kocky

kocka

práca žiakov 7. roč. pod vedením p. učiteľa Domčeka

Môžu poslúžiť ako pomôcka ne hodinách matemetiky pri sčítaní ale najmä pri účení sa násobilky.

REHABILITAČNÉ CENTRUM

Rehabilitacne centrum

Zasa sa podarila dobrá vec: máme nové centrum na prevenciu a korekciu zdravotných problémov našich detí. „Vďaka“ počítačom má takmer každé druhé dieťa nejakú nerovnováhu na tele, či už nábeh na ploché nohy, slabú či krivú chrbticu, zlé držanie tela... Ale keď počítače sú také lákavé. Obrazovka neodolateľne hypnotizuje malých aj veľkých. Priznajme si to. Priznávame a sľubujeme, že budeme ploché nohy a chrbticu napravovať dvakrát do týždňa aspoň 10 minút. A komu ďakujeme, že sa dobrá vec podarila? Nadácii ČSOB banky, krstnej mame projektu - Darine Ostružiarovej, krstnému otcovi - Jurajovi Drobovi, pani učiteľke Juránekovej a pani učiteľke Grešnerovej. VĎAKA.

Fotogaléria na facebook.com

Fotky z workshopu Musica Medica

Fotky z workshopu Musica Medica 1 Fotky z workshopu Musica Medica 2 Fotky z workshopu Musica Medica 3 Fotky z workshopu Musica Medica 4 Fotky z workshopu Musica Medica 5 Fotky z workshopu Musica Medica 6 Fotky z workshopu Musica Medica 7 Fotky z workshopu Musica Medica 8 Fotky z workshopu Musica Medica 9 Fotky z workshopu Musica Medica 10 Fotky z workshopu Musica Medica 11 Fotky z workshopu Musica Medica 12 Fotky z workshopu Musica Medica 13 Fotky z workshopu Musica Medica 14 Fotky z workshopu Musica Medica 15 Fotky z workshopu Musica Medica 16 Fotky z workshopu Musica Medica 17 Fotky z workshopu Musica Medica 18 Fotky z workshopu Musica Medica 19 Fotky z workshopu Musica Medica 20

ďalšie foto

KARNEVAL

Karneval ZŠ

Vo štvrtok 16.2. sa konal školský karneval. Otvorenie karnevalu bolo naozaj tradičné: žiaci v ľudových krojoch zatancovali Fašiangy, Turíce. Potom sa predstavili masky. Bolo to mimoriadne veselý a milý karneval. A boli tiež tradičné koláčiky a chlebíčky. Srdečne ďakujeme rodinám Palidrábovej, Dubajovej, Trsťanovej, Šišulákovej, Weinhandlovej a Mihočkovej za fantastické koláčiky.

FOTO A VIDEO NA FB


HĽADANIE POKLADU

HĹadanie pokladu

V deň polročného vysvedčenia sa malí žiaci premenili na hľadačov pokladu. Pomáhala im pri tom pirátka Monika a pirátsky pes Bary.

HĽADANIE POKLADU 1 HĽADANIE POKLADU 2 HĽADANIE POKLADU 3 HĽADANIE POKLADU 4 HĽADANIE POKLADU 5 HĽADANIE POKLADU 6

ďalšie foto

Vďaka podpore ČSOB nadácie aktuálne vytvárame detské rehabilitačné centrum, ktoré sa zameriava na prevenciu a korekciu zdravotných problémov hravou formou a na zefektívnenie voľného času pre naše deti.

CSOB - logo

Boli sme v SNG na tvorivej dielni Zlatou krajinou.

Boli sme v SNG na tvorivej dielni Zlatou krajinou 1 Boli sme v SNG na tvorivej dielni Zlatou krajinou 2 Boli sme v SNG na tvorivej dielni Zlatou krajinou 3 Boli sme v SNG na tvorivej dielni Zlatou krajinou 4 Boli sme v SNG na tvorivej dielni Zlatou krajinou 5 Boli sme v SNG na tvorivej dielni Zlatou krajinou 6 Boli sme v SNG na tvorivej dielni Zlatou krajinou 7 Boli sme v SNG na tvorivej dielni Zlatou krajinou 8 Boli sme v SNG na tvorivej dielni Zlatou krajinou 9 Boli sme v SNG na tvorivej dielni Zlatou krajinou 10

Nadacia pre deti Slovenska Kooperativa

V školskom roku 2016/2017 realizujeme projekt, ktorý sa zameriava na zatraktívnenie edukácie telesnej výchovy a na rozvoj v oblasti zdravotnej telesnej výchovy u naších žiakov.
Tento projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa

LYŽOVAČKA 2017

Lyžovačka 2017

16. januára 2017 sme vyrazili na lyžiarsky výcvik na Donovaly. Tento rok sa ho zúčastnil výber žiakov od piatej až po deviatu triedu a pedagogický dozor – spolu 34 lyžiarov.

Čítaj viac...

FOTO

Foto - prezentácia ...

Počítač je môj kamarát

Počítač

Keďže sa nám v škole pre nepočujúcich vo Valašskom Meziříčí páči, rozhodli sme sa navštíviť ich znova. 11.1.2017 sme sa zúčastnili počítačovej súťaže – „Počítač je môj kamarát“.

školy pre žiakov so sluchovým postihnutím, 8 českých a 2 slovenské: naša a Kremnica. Za našu školu súťažili: siedmaci Matúš a Daniela, ôsmak Oliver a deviatak Viktor. Hoci sme sa zúčastnili prvýkrát, získali sme 1.miesto.

Srdečne blahoželáme!MIKULÁŠ

Mikuláš

Aj tento rok prišiel do materskej škôlky a školy na Drotárskej ceste Mikuláš s pomocníkmi. Mikuláš vedel o nás všetko. Či sme poslúchali, či sme neposlúchali, a podľa toho nás pohladil anjel láskavou rukou alebo čertík hrabľami. Ale Mikuláš povedal, že všetci sa snažili ako najlepšie vedeli a sladučké balíčky dostali všetky deti. Ďalšie foto tu

Bowlingovy turnaj

Základná škola na Drotárskej ulici v Bratislave organizovala v Národnom bowlingovom centre už šiesty ročník Mikulášskeho bowlingového turnaja žiakov so sluchovým postihnutím. Viac čítaj tu...

VÝMENNÁ BURZA HRAČIEK A OBLEČENIA

burza_hraciek_zsi

TEKVICE, HALLOWEEN A STRAŠIDLÁ

TEKVICE, HALLOWEEN A STRAŠIDLÁ

Na škole sa v jeden deň zlietlo nečakane veľa strašidiel. Keď ste sa im lepšie prizreli, boli to naši žiačikovia a tety učiteľky. Ale veď oni nás nemôžu strašiť, i keď sa veľmi snažili.... nie sú to žiadne STRAŠIDLÁ, ale TEŠIDLÁ, lebo nás dennodenne tešia svojou usilovnosťou a milotou J

ďalšie foto

Den Jablka

DOBROVOĽNÍCKA AKCIA

V piatok 14.10.2016 sa konala dobrovoľnícka akcia. Pracovníci firmy Mondelez International sa rozhodli nám pomôcť. To nám urobilo veľkú radosť, lebo náš nekonečný plot mal stále ešte smutné úseky... čítaj viac

DOPRAVNÁ SÚŤAŽ

DOPRAVNÁ SÚŤAŽ

V stredu 5.10.2016 osem žiakov a dve učiteľky z našej školy nastúpili do vlaku smer Valašské Meziříčí. Práve v tomto českom meste je škola pre sluchovo postihnutých žiakov, v ktorej každý rok pripravujú dopravnú súťaž pre českých sluchovo postihnutých ... čítaj viac

BRIGÁDA MATERSKEJ ŠKÔLKY

BRIGÁDA MATERSKEJ ŠKÔLKY

V jednu jesennú sobotu sa podarilo škôlke zorganizovať veľmi milú a veľmi potrebnú akciu. Brigádu rodičov, detí a škôlkárskych tiet učiteliek. Šikovné ruky brigádnikov si zobrali do parády detské ihrisko a nové priestory rodinného centra. Slovami sa nedá vyjadriť vďaka, ktorá Vám všetkým za túto ochotu a dobrú vôľu patrí. Ale urobíme aspoň pokus: ZO SRDCA ĎAKUJEME!
Foto na FB tu:

Medzinárodný týždeň nepočujúcich

Medzinárodný týždeň nepočujúcich

28. septembra 2016 sa konala ďalšia akcia v rámci osláv Medzinárodného týždňa nepočujúcich. Priatelia nepočujúcich, ujo Marek a ujo Pavel, nám predviedli psí parkúr...

čítaj viac ....

HVEZDÁREŇ HURBANOVO

HVEZDÁREŇ HURBANOVO

čítaj viac ....

NÁVŠTEVA U PREZIDENTA SR

NÁVŠTEVA U PREZIDENTA SR 1

a čítaj viac ....

Oznámenie Dopravného podniku Bratislava, a.s. k zmene cestovného na autobusoch, trolejbusoch a električkách MHD Bratislava

Podrobné informácie nájdete tu . . .

POPLATKY

Vážení rodičia,
v zmysle zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je stanovená výška poplatku za internát, ŠKD a MŠ podľa aktuálneho životného minima na nezaopatrené dieťa nasledovne:

Riaditeľstvom školy boli poplatky na školský rok 2015/2016 stanovené takto:

Pri druhom súrodencovi sa poplatky krátia o polovicu, pri treťom sa poplatok neplatí.
Rodičom v hmotnej núdzi a na úrovni životného minima sa poplatky odpúšťajú.

V MŠ neplatia deti v predškolskej triede.

Poplatky za stravu:

Dochádzajúci
Materská škola 1,34 € denne
Žiaci do 11 rokov 1,66 € denne
Žiaci nad 11 rokov 1,72 € denne
Žiaci 15 až 18 rokov 1,83 € denne

Internátne deti a žiaci
Materská škola 2,30 € denne
Žiaci do 11 rokov 2,73 € denne
Žiaci nad 11 rokov 2,87 € denne
Žiaci 15 až 18 rokov 3,01 € denne

Vážení rodičia,

[publikované 12.02.2015]

Cestovné lístky za vlak už nebudeme preplácať. Budeme preplácať iba cestovný lístok na autobus – z miesta bydliska po vlakové spojenie, alebo do obce, kde vlakové spojenie nie je.

Cestovný lístok za autobus pre vaše dieťa (ZŤP, alebo žiacky) prosím predložiť do konca marca, inak vám peniaze nedáme.

Prosím o pravdivé údaje, cena lístka a možnosť vlakového spojenia bude preverovaná.

ŠvP je k nahliadnutiu na riaditeľstve školy.

0patrenia školy k prevencii užívania omamných a psychotropných látok