Topka-2017-2
Topka-2017-1
Topka-7
Topka-5
Topka-6
Topka-1
Topka-2
Topka-3
Topka-4
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Spoznávame svet:

Vyber mesiac:

 

  September

 

Október

 

  November

 

December

 

  Január

 

Február

 

  Marec

 

Apríl

 

  Máj

 

Jún