Naše nové hracie kráľovstvo

 

 
 

Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna,

Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava