Topka-2018-1
Topka-2018-2
Topka-2018-3
Topka-2018-4
Topka-2018-5
Topka-2018-6
Topka-2018-7
Topka-2018-8
Topka-2018-9
Topka-2018-10
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Kto sa o nás stará:

1. výchovná skupina – MŠ, Prípr.r.: Mgr. Ľudmila Hrabussayová
2. výchovná skupina – 1.A : Bc. Tatiana Pavlová
3. výchovná skupina - 2.A : Alexandra Pukkaiová
4. výchovná skupina – 3.A : Bc. Ivica Feketšová
5. výchovná skupina – 3.B : PaedDr.Beáta Kľúčiková
6. výchovná skupina – 4.A : Mgr. Marek Beliansky
7. výchovná skupina – 5.A: Mgr. Tomáš Bálint
8. výchovná skupina – 6.A,7.A : Mgr. Michal Majtényi
9. výchovná skupina – 7.A, 8.A, 9.A : Mgr. Jana Gembalová
10. výchovná skupina - 7.A, 8.A, 9.A : Richard Čerňanský
Zdravotná sestra - Anna Bognárová
Nočné vychov. - Z.Kurucová, M.Makkyová, Z.Bencová, M.Šmigurová

Kontakt na pedagógov nájdete tu

Zamestnanci ZSI