Topka-2017-2
Topka-2017-1
Topka-7
Topka-5
Topka-6
Topka-1
Topka-2
Topka-3
Topka-4
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Kto sa o nás stará:

1. výchovná skupina – MŠ, Prípravka: Bc. Tatiana Pavlová

2. výchovná skupina – 1.A : Alexandra Pukkaiová.

3. výchovná skupina - 2.A : Ivica Feketšová

4. výchovná skupina – 2.B : PaedDr. Mgr. Beáta Kľúčiková

5. výchovná skupina – 3.A : Mgr. Ľudmila Hrabussayová

6. výchovná skupina – 4.A : Mgr. Tomáš Bálint

7. výchovná skupina – 5.A, chlapci 9.A : Mgr. Vladimír Oravec

8. výchovná skupina – 6.A : Mgr. Marek Beliansky

9. výchovná skupina – dievčatá 7.A, 8.A, 9.A : Mgr. Jana Gembalová

10. výchovná skupina – chlapci 8.A, 9.A : Richard Čerňanský

Kontakt na pedagógov nájdete tu