Topka-2018-1
Topka-2018-2
Topka-2018-3
Topka-2018-4
Topka-2018-5
Topka-2018-6
Topka-2018-7
Topka-2018-8
Topka-2018-9
Topka-2018-10
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava
 
 
školský rok:

2018 / 2019

2017 / 2018

2016 / 2017

2015 / 2016

2014 / 2015

2013 / 2014

2012 / 2013

2011 / 2012

2010 / 2011

 
 
staršie články
 
 
 

 Z nášho života v škole, šk.rok: 2017 / 2018 - detail článku


 
Škola v prírode


Od pondelka 21.mája do piatka 25.mája sme boli v škole v prírode. Tento rok sme si vybrali nové miesto, Nitrianske Rudno. Tu sme prežili kráľovský týždeň v kráľovstve Tramptária. Animátori sa nám venovali celý čas celým srdcom. Okrem iného sme boli aj na výlete v Bojniciach v ZOO a na gazdovskom dvore v Máčove.
Ďakujeme rodičom, že nám zverili svoje deti, ďakujeme animátorom z Tramptárie, že sa nám krásne venovali a Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú dotáciu na dopravu.