Topka-2017-2
Topka-2017-1
Topka-7
Topka-5
Topka-6
Topka-1
Topka-2
Topka-3
Topka-4
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava
 
 
školský rok:

2017 / 2018

2016 / 2017

2015 / 2016

2014 / 2015

2013 / 2014

2012 / 2013

2011 / 2012

2010 / 2011

 
 
staršie články
 
 
 

 Z nášho života v škole, šk.rok: 2017 / 2018 - detail článku


 
DEŇ NEPOČUJÚCICH DETÍ NA DROTÁRSKEJ


Detstvo je najkrajšie obdobie v živote. A na deň detí sme to ako sa patrí oslávili. Boli šašovia, balóny, atrakcie, bufet a neslýchané koláčiky. Ďakujeme všetkým dospelákom, ktorí pomohli, žiakom 8. a 9. ročníka, ktorí sú medzi (ani deti ani dospelí) a pripravili si aktivity pre menšie deti, tetám kuchárkam za bufet a najlepší detský obed a tiež ďakujem OZ Nepočujúce dieťa za skvelú spoluorganizáciu.

Foto na FB